Vision, mission og værdigrundlag

Det er Frederiksberg Centerets overordnede målsætning at være Danmarks største og bedste private dagbehandlingstilbud indenfor behandling af ludomani, alkoholmisbrug og spiseforstyrrelser.

Frederiksberg Centerets vision

Vi ønsker, at både vore patienter og samarbejdspartnere – såvel private som offentlige – oplever en god behandling og service i deres kontakt med os, da vi er af den overbevisning, at høj faglighed og integritet i kombination med gode samarbejdsevner, er nøglen til succes.

Frederiksberg Centerets vision er tillige båret af et fokus på, at vi skal skabe og bevare:

 • Dynamik i behandlingsarbejdet
 • Tilfredse patienter
 • Faglig og kreativ udvikling
 • Høj etik
 • Sund økonomi
 • Gode og dygtige medarbejdere

Endvidere ønsker vi som privat leverandør at medvirke til en positiv udvikling af det samlede sundhedsvæsen.

Vores mission

Frederiksberg Centeret har som overordnet mål at behandle og rehabilitere mennesker, der lider af forskellige former for afhængighed eller spiseforstyrrelser i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis, og via behandling at mindske den enkelte patients symptomer og lidelse, og dermed øge patientens funktionsniveau og livskvalitet.
I hvert enkelt forløb, er det vores mål at møde patienten på dennes ståsted, og med respekt for individet. Vores mål er også, at vores behandlingsforløb fremstår som en sammenhængende indsats af høj faglig kvalitet, hvor den enkelte patient oplever stor tilfredshed.
Endeligt er det vores mål, at vi lægger vægt på inddragelse af den pårørende, da vi anser dette som understøttende for det gode behandlingsforløb.

Værdigrundlaget

Vi bestræber os alle i vores omgangstone og arbejde på at efterleve følgende punkter, som udgør Frederiksberg Centerets værdigrundlag.

 • På Frederiksberg Centeret er vi indstillet på at yde vores bedste, og vi arbejder ud fra den overbevisning, at vi er en del af et team.
 • Vi er loyale overfor hinanden og arbejdspladsen. Vi tager ejerskab for vores opgaver, og bestræber vi os på, at vi møder hinanden med respekt, åbenhed og tillid.
 • Vi er af den overbevisning, at vores arbejde skal være baseret på faglighed og metodik, samt skal have klare mål. Det er endvidere vores overbevisning, at vores arbejde skal være underlagt klare etiske rammer.
 • Endeligt vægter vi det tværfaglige samarbejder højt, såvel internt som eksternt i virksomheden.

Ønsker du vide mere? - kontakt os gerne

Ring på 70 10 03 03 og snak med en fra vores administration eller klik her for at sende os en mail.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Individuel behandling, tilpasset dig og dit liv
 • sidetick
  Aftaler med de fleste sundhedsforsikringer
 • sidetick
  Gratis indledende samtale
 • sidetick
  Behandling på Frederiksberg og Esplanaden

Kontakt os gratis

Please leave this field empty.

Hvad siger andre?

“Det var så fedt at min alkoholbehandling blev formet efter MIT liv og min hverdag”..!”

“Efter min gratis indledende samtale, kunne jeg godt se, at mit liv handlede for meget om alkohol. Efter min behandling er jeg igen blevet ham min familie har lyst til at være sammen med”.