Unge pårørende

En ung pårørende kan på grund af misbruget i familien komme til at stå med et alt for stort ansvar i familien eller omvendt kan de vælge helt at melde sig ud og trække sig ind i sig selv, hvis de voksne ikke tager hånd om problemet.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i Danmark lever mindst 122.000 børn og unge (under 18 år) i hjem der er påvirket af en afhængighed.

At være pårørende kan sætte sine spor

Afhængighed sætter sine spor – uanset om den afhængige bor med familien eller ej. Smerten og de følelsesmæssige konsekvenser, der kan komme af at leve i skyggen af en afhængighed kan være altomfattende og de forsvinder ikke af sig selv.

Ofte er hverdagen i et hjem med afhængighed kendetegnet af omsorgssvigt på flere plan. Der kan være tale om fx en grundlæggende sparsom følelsesmæssig kontakt, eller måske manglen på en helt almindelig og kontinuerlig medleven i den unges liv.

Måske er rollerne i familien blevet byttet rundt, så den unge påtager sig ansvar for forælderen, der har en afhængighed eller et spilleproblem – eller en ung, der indtager en støttende funktion for den forælder, der prøver at holde sammen på familien.

Kontakt os for en samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Pårørende kan have behov for støtte

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Danmarks største dagbehandlingscenter

 • Bus_stop_symbol

  Behandling centralt i København

Pårørendehjælp i gruppeforløb

På Frederiksberg Centeret har vi siden 1995 kunne tilbyde hjælp til unge i form af et gruppeforløb, der er specielt målrettet teenagere.

Vi tilbyder er et gruppeforløb, der har flere fordele. Et gruppeforløb fungerer som en gruppeterapi og når de unge kommer i teenagegruppen, vil de kunne spejle sig i hinanden, hvilket er medvirkende til at bryde ensomhed og tavshed. De unges problemer forsvinder ikke af sig selv, men det bliver ofte lettere at overskue og håndtere problemerne, når de kommer frem i lyset.

Styrken ved en teenagergruppe

En anden styrke i et gruppeforløb er, at de unge møder andre ligestillede, og får mulighed for at øve sig i at indgå i nogle sunde netværk.
Vores erfaring viser, at flere af de unge, efter forløbet er afsluttet, fortsat hjælper og støtter hinanden privat.
Før du kan starte i teenagegruppen, skal du til en samtale, hvor vi giver dig en introduktion til forløbet og du kan samtidig få svar på eventuelle spørgsmål. Vi vil ved samme lejlighed stille dig nogle afklarende spørgsmål, for at vurdere om vores tilbud er det rigtige for dig. Du skal selvfølgelig også have dine forældres eller din værges accept, før du kan starte i gruppen, hvis du er under 18 år.

Gruppeforløbet i praksis

Grupperne startes op to eller tre gange om året, og gruppeforløbene er lukkede grupper, hvilket betyder, at når først gruppen er sat i gang, vil der ikke kunne komme nye deltagere i gruppen. Hver gruppe indeholder op til 10 unge og der er tilknyttet voksne med pædagogisk, terapeutisk, eller behandler baggrund.

Snak med vores dygtige Familierådgiver

Ring på 70 10 03 03 og snak med en af vores dygtige behandlere.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Som pårørende kan du have behov for støtte
 • sidetick
  Danmarks største dagbehandlingscenter
 • sidetick
  Behandling centralt i København

Kontakt os på 70 10 03 03

Hvad har andre lært af forløbet

 • Lært mig selv bedre at kende
 • At det er okay at føle det jeg føler
 • Der er en grund til det vi siger og gør
 • Man skal passe på med lige at skulle prøve ting af – fx kokain
 • Jeg tror lidt mere på mig selv nu
 • Det har været rart at kunne tale med nogen, som har forældre med samme problemer som mine
 • Mere viden om afhængighed
 • Lært vores følelser at kende
 • Mindre nervøs fx op til en prøve, fordi jeg kender mig selv i dag

Sådan kommer du i gang

Behandling hos Dansk MisbrugsBehandling begynder altid med en gratis, fortrolig og uforpligtende samtale med en erfaren og professionel behandler.

Ved den indledende samtale får vi en snak om din situation, og vurderer hvilken behandling, der bedst passer dit behov.

Her får du også en grundig information om, hvad behandlingen indebærer.