Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser

Gennem et struktureret kognitivt forløb skabes en helhedsorienteret løsning, som inddrager og tager hensyn til dit ståsted. Vi arbejder altså ud fra at dine tanker og følelser giver sig udslag i dit forhold til mad.

Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i, at spiseforstyrrelsen er et udtryk for en bagvedliggende følelsesmæssig ubalance, der kan afhjælpes kognitivt gennem en social og følelsesmæssig rehabilitering.

Hjælp til spiseforstyrrelse

I vores behandling af spiseforstyrrelse, arbejder vi med de dybereliggende følelsesmæssige problematikker, der ofte ligger bagved din spiseforstyrrelse og som kommer til udtryk i spiseforstyrrede handlinger, som fx at undlade at spise, at spise restriktivt og tælle kalorier, at spise i store mængder og muligvis også at kaste op, eller bruge afførende midler, kun med henblik på at kontrollere dit kalorieoptag. I behandlingen følger vi op på dine hverdagsudfordringer, så du får en forståelse for udløsende faktorer, og kan lære, hvordan du kan håndtere dem.

Behandling uden ventetid

Målet med behandlingen er, at du lærer at håndtere og modarbejde de spiseforstyrrede tanker og handlinger, så dit liv ikke længere forstyrres af dem. Vores behandling af spiseforstyrrelser er overvejende baseret på en gruppeterapeutisk tilgang.
Der er ansat læge, psykiater og psykoterapeuter til behandlingen, og behandlingen foregår ofte i samarbejde med din egen læge.

Frederiksberg Centeret tilbyder behandling af spiseforstyrrelser – såsom anoreksi behandling – til kvinder og mænd over 18 år

Kontakt os for en gratis samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Individuelle samtaler eller grupper

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Godkendt og Ikas akkrediteret Privat hospital

 • interview-1018333_1920 - Copy

  Gratis indledende samtale

 • Bus_stop_symbol

  Behandling på Frederiksberg tæt på bus og metro

Hvordan foregår behandling af spiseforstyrrelse?

Når du begynder din behandling af spiseforstyrrelse på Frederiksberg Centeret, bliver du screenet af vores læge og af en af vore behandlere.
Formålet med screeningen er, at afdække spiseforstyrrelsens omfang og karakter, samt at få klarlagt, om der er andre fysiske eller psykiske problematikker, som kræver opmærksomhed i dit behandlingsforløb.

Vores behandling af spiseforstyrrelser har et fast forløb, der foregår enten ambulant eller som dagbehandling og du vil i behandlingen blive tilbudt gruppeterapi og samtaler med terapeut, diætist, læge og psykiater.

Kender du dine rettigheder?

Frederiksberg Centeret er landets største private dagbehandlingscenter og vi har aftaler med Danske Regioner, er en del det frie Sygehusvalg og medlem af BPK (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker). Dette betyder, at du hos os kan benytte dig af din behandlingsret.

>> Læs mere på denne side

Snak med en af vores dygtige behandlere

Ring på 38 34 13 03 og snak med en af vores dygtige behandlere eller klik her for at sende os en mail.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Individuelle samtaler og grupper
 • sidetick
  Godkendt og Ikas akkrediteret Privat hospital
 • sidetick
  Gratis indledende samtale
 • sidetick
  Behandling på Frederiksberg tæt på bus og metro

Kontakt os gratis

Please leave this field empty.

Er du pårørende?

Som en del af vores behandling tilbyder vi familieinddragelse, hvor du, som pårørende bliver inviteret til en fælles samtale med behandleren.

Såfremt du og eller din familie kunne have behov for mere hjælp, for at komme på ret kurs igen, har vi en pårørendeafdeling, hvor vores uddannede familieterapeut sidder klar til at hjælpe jer.

Hvad siger andre

“Endelig en behandling, der tog hånd om det egentlige problem, nemlig mine tanker og følelser”

“Jeg vidste godt, at jeg havde et problem med mad .. men her blev jeg for første gang både mødt og forstået, og lærte at tage ansvar for at få det bedre i et liv, hvor mad ikke fylder alt”.

Vil du spørge om noget?

Vi modtager jævnligt spørgsmål, og her har vi valgt at sammenfatte nogle af dem. Det kunne jo være, at du sad med det samme eller et lignende spørgsmål, så måske kan du få det besvaret her: