Pårørendekursus

Familierelationen ændres, når et eller flere af familiemedlemmerne bliver afhængige. For at hele og udvikle familierelationen i en mere ligeværdig retning, kan muligheden for at tale om det oplevede blive helt afgørende.

Hjælp til hele familien

Vores erfaringer viser at det har stor betydning for den fremtidige dynamik og trivsel i familien, at de pårørende gives mulighed for at tale om deres oplevelser.

På Frederiksberg Centeret tænker vi helhedsorienteret. Vi mener at indsatsen bør omfatte hele familien, fordi misbrugsadfærden typisk har haft stor indvirkning på alle i familien og de nære omgivelser. Derfor finder vi det meget væsentligt med dette pårørendekursus, at kunne tilbyde familien eller andre i den nærmeste omgangskreds dette tre dages forløb.

Hvad er pårørendekursus godt for?

Kurset har fokus på generel viden om afhængighed, hvilke former den kan optræde i, samt hvordan der kan ændres på de ofte negative adfærdsmønstre og kommunikation, som tit er gået i hårknude.
Deltagerne har mulighed for at bearbejde nogle af de følelsesmæssige konsekvenser af at have været pårørende til en afhængig og ofte at have påtaget sig et for stort ansvar i familien.

Et pårørendekursus har fokus på hvordan den pårørende kommer videre med sit eget liv. Med eller uden den afhængige. Nogle gange står forholdet ikke til at redde eller er sat på pause.
På kurset er det den pårørende, som for en gangs skyld er hovedpersonen. Måske har den afhængige været motiveret for at få hjælp, måske ikke. Ansvaret for dette ligger ikke hos den pårørende, men ofte kan det opleves sådan.

Kontakt os for en samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Pårørende kan have behov for støtte

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Danmarks største dagbehandlingscenter

 • Bus_stop_symbol

  Behandling centralt i København

Hvad laver man på et pårørendekursus?

De tre dage på kursus kan være med til at bringe en større accept og forståelse af ens egne valg, og til at forbedre livet fremadrettet.
Pårørendekurset er en vekslen mellem foredrag, aktiviteter, dialog, gruppearbejde og film.
Emnerne omhandler bl.a. afhængigheden og dens konsekvenser for familien som helhed, børneroller, ansvarlighed, selvomsorg, tilbagefald, benægtelse og styrken ved at gøre noget i fællesskab.

Pårørendekursus i praksis

Pårørendekurset henvender sig blandt andet til:

 • Ægtefæller
 • Tidligere partnere
 • Søskende
 • Voksne “børn”
 • Bedsteforældre
 • Bonusforældre
 • Svigerforældre
 • Venner og nære kollegaer.

Kurset afholdes 3- 4 gange årligt, og deltagerantallet er højst 12 personer.
Deltagere skal være fyldt 18 år.

Snak med vores dygtige familierådgiver

Ring på 70 10 03 03 og snak med vores dygtige familierådgivere.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Som pårørende kan du have behov for støtte
 • sidetick
  Danmarks største dagbehandlingscenter
 • sidetick
  Behandling centralt i København

Kontakt os på 70 10 03 03

Vil du spørge om noget?

Vi modtager jævnligt spørgsmål, og her har vi valgt at sammenfatte nogle af dem. Det kunne jo være, at du sad med det samme eller et lignende spørgsmål, så måske kan du få det besvaret her:

Hvad siger andre?

”I løbet af de tre kursusdage gik det op for mig, at jeg helt havde glemt mig selv. Efter han blev ædru, så har tingene langsomt ændret sig og jeg har besluttet at have mere fokus på mig selv fremover…”

“Jeg er blevet en gladere person simpelthen og ja, det var nødvendigt at jeg også lavede nogle ændringer. Jeg skulle f.eks. lære at slippe noget kontrol…”