Computerspil - når spillene har fået overtaget

Computerspil er i dag en integreret del af mange unges hverdag, men for nogle unge tager spillet overhånd med negative konsekvenser til følge.

På Frederiksberg Centeret får vi mange henvendelser fra bekymrede forældre og unge der føler behov for hjælp til et problematisk forbrug af computerspil. (også betegnet som: “afhængighed af computerspil”)

– Hvorfor hedder det: “Problematisk forbrug af computerspil”?
Nogle vil nok kalde det: “computerspil afhængighed” eller “afhængig af computerspil”, men selvom den unge spiller meget computer, findes der ikke en decideret diagnose, som hedder computerspils
afhængighed.
Vi anerkender at forbruget af computerspil, for nogle unge, kan være problematisk og tilbyder således at hjælpe den unge med at identificere problemet.

– Hvad er konsekvensen af “Problematisk forbrug af computerspil”?
Computerspillet kan skabe voldsomme konflikter imellem de unge og deres forældre.
For nogle computerspillere har et problematisk forbrug resulteret i alvorlige konsekvenser personligt og socialt, såvel som uddannelsesmæssigt. For de pårørende kan konsekvenserne være utallige konflikter og bekymringer om fremtiden for computerspillerne.

Vi oplever at nogle unge er på vej til at fravælge – eller allerede har fravalgt:

 • Uddannelse
 • Social omgangskreds
 • Fritidsinteresser

– til fordel for computerspillet.

Kontakt os for en gratis samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Bedre forståelse og kommunikation

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Flere muligheder for hjælp

 • interview-1018333_1920 - Copy

  Gratis indledende samtale

 • Bus_stop_symbol

  Behandling på Esplanaden tæt på bus og metro

Hvilke forløb tilbydes?

Forløbene for computerspillere er baseret på en kognitiv tilgang til en problematisk spiladfærd, og handler om de problematikker, som computerspillet kan have medført.

Vi fokuserer på, hvilke forandringer der skal til, for at du der spiller, kan ændre det der skaber problemer i dit liv og dermed bidrage til at udvikle og skærpe dine personlige, sociale og faglige færdigheder.

Vi opfordrer dig til at kontakte os og bestille en tid til din GRATIS indledende samtale med en behandler. Her vil behandleren vurdere dit behov og vil, i samråd med dig, beslutte hvilket forløb der passer bedst til din situation.

Ydermere tilbyder vi også en temaaften for forældre eller pårørende. “Forstå og håndter spilforbruget”.

» Gruppeforløbet

Forløbet henvender sig primært til unge over 17 år, og er tilrettelagt som et gruppeforløb med et deltagerantal på minimum 6 personer.

Et forløb varer fem uger, hvor du møder en gang om ugen i tre timer ad gangen. Du vil desuden skulle deltage i opsamlingssession af tre timers varighed omkring to måneder efter du har afsluttet dit fem ugers forløb. Desuden vil der være mulighed for at deltage i en forældreaften.

Vi mødes på Esplanaden 8C, 2.sal i København. Vi sørger for lidt snacks i pauserne, men det er en god idé hvis du medbringer lidt at spise.

Pris 5.800 kr.

» Individuelt forløb til unge mellem 14 og 17 år

Forløbet henvender sig primært til unge mellem 14-17 år, samt deres forældre. Forløbet vil strække sig over 1-2 måneder og vil bestå af 2 samtaler med den unge og 2 samtaler, hvor forældrene er deltagende, samt en afsluttende samtale.

Pris 4.000 kr.

» Individuelle forløb

Forløbet henvender sig primært til voksne eller andre som af forskellige årsager ikke kan deltage på de øvrige forløb. Som udgangspunkt vil forløbet bestå at 5 individuelle samtaler – med mulighed for forlængelse.

Pris 4.000 kr.

» Temaaften

Formålet ved denne 3 timers temaaften er, at klæde forældre eller andre pårørende på til at forstå og håndtere den unges forbrug af computeren. Temaaftener bliver fastlagt efter minimum 6 deltagere. Kontakt os gerne for yderligere information omkring næste mulige temaaften.

Pris 900 kr.

» Statusrapporter

Pris 1.700 kr.

Hvad er baggrunden for denne behandling?

Da der ikke er noget egentligt tilbud til problematiske computerspillere i Danmark, var vi opmærksomme på, at vi, i udviklingen af tilbuddene skulle benytte os af de erfaringer, som man har gjort i landene omkring os. Derfor har vi indledt et samarbejde med Sven Rollehagen (Ungdomsvård, Stockholm), som har beskæftiget sig med dette område siden 2007, og som i dag tilbyder uddannelsesvirksomhed og behandling indenfor feltet. Sven Rollenhagen er tilknyttet os som supervisor samt til personalets faglige efteruddannelse.

Vi har gennem mange år modtaget henvendelser fra unge og forældre omkring problemer med computerspil. Vores egne erfaringer med udbredelsen af problemet understøttes af udenlandske undersøgelser, der viser, at udbredelsen og forbruget af computerspil er massivt blandt de unge – og også, at en del af de unge som spiller, har et uforholdsmæssigt stort forbrug.

En norsk undersøgelse (Rune Mentzoni: Problematic video game use 2011) viser, at 56,3 % af 2500 tilfældige unge bruger computerspil dagligt, og at der ud af denne gruppe er 4,1 % som har et problematisk forbrug. Dette problematiske forbrug resulterer i negative konsekvenser såsom forringet skolegang, social isolation, konfliktfyldt forhold til forældre, søvnproblemer og nedsat psykisk velvære.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Konfliktløsende
 • sidetick
  Hjælp til både spiller og pårørende
 • sidetick
  Gratis indledende samtale
 • sidetick
  Behandling på Esplanaden KBH tæt på bus og metro

Kontakt os gratis

Please leave this field empty.

Er du pårørende?

Som en del af vores behandling tilbyder vi familieinddragelse, hvor du, som pårørende bliver inviteret til en fælles samtale med behandleren.

Såfremt du og eller din familie kunne have behov for mere hjælp, for at komme på ret kurs igen, har vi en pårørendeafdeling, hvor vores uddannede familieterapeut sidder klar til at hjælpe jer.

Hvad siger andre?

“Det var så fedt at min alkoholbehandling blev formet efter MIT liv og min hverdag”..!”

“Efter min gratis indledende samtale, kunne jeg godt se, at mit liv handlede for meget om alkohol. Efter min behandling er jeg igen blevet ham min familie har lyst til at være sammen med”.

Vil du spørge om noget?

Vi modtager jævnligt spørgsmål, og her har vi valgt at sammenfatte nogle af dem. Det kunne jo være, at du sad med det samme eller et lignende spørgsmål, så måske kan du få det besvaret her: