Computerspilsafhængighed - ofte stillede spørgsmål

Føles det som en afhængighed af computerspil?

Computerspil er i dag en integreret del af mange unges hverdag, men for nogle unge tager spillet overhånd med negative konsekvenser til følge.

På Frederiksberg Centeret får vi mange henvendelser fra bekymrede forældre og unge der føler behov for hjælp til et problematisk forbrug af computerspil. (også betegnet som: afhængighed af computerspil)

Problematisk forbrug af computerspil

– Hvorfor hedder det: “Problematisk forbrug af computerspil”?
Nogle vil nok kalde det: “computerspil afhængighed” eller “afhængig af computerspil”, men selvom den unge spiller meget computer, findes der ikke en decideret diagnose, som hedder computerspilsafhængighed.

Vi anerkender at forbruget af computerspil, for nogle unge, kan være problematisk og tilbyder således at hjælpe den unge med at identificere problemet.

Konsekvenser af det store forbrug

– Hvad er konsekvensen af “Problematisk forbrug af computerspil”?
Computerspillet kan skabe voldsomme konflikter imellem de unge og deres forældre.
For nogle computerspillere har et problematisk forbrug resulteret i alvorlige konsekvenser personligt og socialt, såvel som uddannelsesmæssigt. For de pårørende kan konsekvenserne være utallige konflikter og bekymringer om fremtiden for computerspillerne.

Vi oplever at nogle unge er på vej til at fravælge – eller allerede har fravalgt:

 • Uddannelse
 • Social omgangskreds
 • Fritidsinteresser

– til fordel for computerspillet.

Kontakt os for en gratis samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Bedre forståelse og kommunikation

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Flere muligheder for hjælp

 • interview-1018333_1920 - Copy

  Gratis indledende samtale

 • Bus_stop_symbol

  Behandling på Esplanaden tæt på bus og metro

Hjælp til forbrug af computerspil

Forløbene for computerspillere er baseret på en kognitiv tilgang til en problematisk spiladfærd, og handler om de problematikker, som computerspillet kan have medført. Vi fokuserer på, hvilke forandringer der skal til, for at du der spiller, kan ændre det der skaber problemer i dit liv og dermed bidrage til at udvikle og skærpe dine personlige, sociale og faglige færdigheder.

Ydermere tilbyder vi også en temaaften for forældre eller pårørende. “Forstå og håndter spilforbruget”.

>> Se også: Priser og information på gamecontrol.nu

Få jeres gratis samtale

Vi opfordrer dig til at kontakte os og bestille en tid til din GRATIS indledende samtale med en behandler. Her vil behandleren vurdere dit behov og vil, i samråd med dig, beslutte hvilket forløb der passer bedst til din situation.

Hvad er baggrunden for denne behandling?

Da der ikke er noget egentligt tilbud til problematiske computerspillere i Danmark, var vi opmærksomme på, at vi, i udviklingen af tilbuddene skulle benytte os af de erfaringer, som man har gjort i landene omkring os. Derfor har vi indledt et samarbejde med Sven Rollehagen (Ungdomsvård, Stockholm), som har beskæftiget sig med dette område siden 2007, og som i dag tilbyder uddannelsesvirksomhed og behandling indenfor feltet. Sven Rollenhagen er tilknyttet os som supervisor samt til personalets faglige efteruddannelse.

Stigende behov for hjælp og behandling

Vi har gennem mange år modtaget henvendelser fra unge og forældre omkring problemer med computerspil. Vores egne erfaringer med udbredelsen af problemet understøttes af udenlandske undersøgelser, der viser, at udbredelsen og forbruget af computerspil er massivt blandt de unge – og også, at en del af de unge som spiller, har et uforholdsmæssigt stort forbrug.

En norsk undersøgelse (Rune Mentzoni: Problematic video game use 2011) viser, at 56,3 % af 2500 tilfældige unge bruger computerspil dagligt, og at der ud af denne gruppe er 4,1 % som har et problematisk forbrug. Dette problematiske forbrug resulterer i negative konsekvenser såsom forringet skolegang, social isolation, konfliktfyldt forhold til forældre, søvnproblemer og nedsat psykisk velvære.

Snak med en af vores dygtige behandlere

Ring på 33 21 73 00 og snak med en af vores dygtige behandlere eller klik her for at sende os en mail.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Konfliktløsende
 • sidetick
  Hjælp til både spiller og pårørende
 • sidetick
  Gratis indledende samtale
 • sidetick
  Behandling på Esplanaden KBH tæt på bus og metro

Kontakt os gratis

Please leave this field empty.

Vil du spørge om noget?

Vi modtager jævnligt spørgsmål, og her har vi valgt at sammenfatte nogle af dem. Det kunne jo være, at du sad med det samme eller et lignende spørgsmål, så måske kan du få det besvaret her:

Er du pårørende?

Som en del af vores behandling tilbyder vi familieinddragelse, hvor du, som pårørende bliver inviteret til en fælles samtale med behandleren.

Såfremt du og eller din familie kunne have behov for mere hjælp, for at komme på ret kurs igen, har vi en pårørendeafdeling, hvor vores uddannede familieterapeut sidder klar til at hjælpe jer.