Pårørende børn – de yngste pårørende

Hos Frederiksberg Centeret er vi meget opmærksomme på de følgevirkninger som kan opstå hos pårørende børn, der er vokset op i et hjem hvor afhængighed eller ludomani spiller en rolle.

Mindst 122.000 børn i Danmark, lever i et hjem med afhængighed!

Når børn er pårørende

Et barns hverdag og almene udvikling på alle livets områder kan påvirkes af at vokse op med afhængighed hos de nærmeste omsorgspersoner. Hvis dit barn har boet i et hjem med afhængighed eller hvis dit barn stadig omgås en forælder eller anden nær voksen, der drikker, spiller eller tager stoffer viser alle undersøgelser, at jo tidligere indsats, jo mindre bliver skadevirkningerne.

Børn med voksenrolle

Barnet kan fx opleve, at han eller hun står med et for stort ansvar, at barnet må påtage sig en voksenrolle, og at hverdagen bliver præget af uforudsigelighed, fortielser og løftebrud på grund af afhængigheden. Det kan få en negativ effekt på barnets følelsesliv, på barnets selvværd og evne til både at skabe og vedligeholde sunde relationer.
Derfor kan det være meget vigtigt, at dit barn får mulighed for at tale om og bearbejde oplevelserne af at leve med en mor eller far, der er afhængig.

Børnegruppe i alderen 7 til 12 år

Forløbet er et undervisningsprogram med terapeutisk virkning, hvor vi tager udgangspunkt i programmet ‘Børn er også mennesker’. Gennem forløbet får barnet indsigt i, og viden om, de livsvilkår, som han eller hun skal lære at leve med som barn af en alkoholiker, ludoman eller stofmisbruger.
Barnet får mulighed for at sætte ord på sine oplevelser og følelser, og derigennem bearbejde de problemstillinger, som afhængigheden kan have forårsaget.

Vi tilbyder et gruppeforløb, hvor børnene kan støtte hinanden, lytte til hinanden og spejle sig i hinanden i forløbet. Der er syv faste temaer, der løbende danner udgangspunkt for dagens øvelser og opgaver. I børnegruppen arbejder børnene med egne oplevelser, fra ugen der gik, og med deres livssituation i øvrigt. Det foregår gennem små informative oplæg, rollespil, tegning, teater, dialog, lege og øvelser.

Kontakt os for en samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Pårørende kan have behov for støtte

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Danmarks største dagbehandlingscenter

 • Bus_stop_symbol

  Behandling centralt i København

Formålet med børnegruppen

Formålet med forløbet er i første omgang at ruste barnet til et bedre liv med de vilkår, som barnet har med i bagagen. Det langsigtede mål er at styrke barnets muligheder for at standse den negative nedadgående spiral, som afhængighed kan medføre.

De ændringer, der ofte kommer til udtryk gennem forløbet er, at børnenes glæde og selvværd vokser og at relationerne til de nærmeste styrkes. Vi oplever også, at børnene bliver bedre til at sætte grænser og sige til og fra.

Forløbet i praksis

Før dit barn kan starte i børnegruppen, kommer I sammen ind til en samtale. Her bliver I introduceret til forløbet og I kan samtidig få svar på eventuelle spørgsmål. Vi vil stille jer nogle afklarende spørgsmål, for at vurdere om vores tilbud er det rigtige for jer.

Der er tilknyttet voksne med pædagogisk, familie- og psykoterapeutisk eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund.

Vi har hjælp til jer som pårørende

Hvis dit barn eller et barn du kender, har levet i et hjem præget af afhængighed, er I velkomne til at komme ind til en uforpligtende og gratis samtale for at høre mere om vores forløb for pårørende børn. Det er vigtigt at barnet har en forudsigelig og støttende hjemmebase.

Under et forløb hos os er det en forudsætning, at der ikke er et aktivt misbrug i barnets hjem.

Hvis I bor sammen med en aktiv afhængig, kan I ringe og få rådgivning vedrørende hvad I kan gøre i den situation.

Vi glæder os til, at høre jer.

Snak med en af vores dygtige behandlere

Ring på 70 10 03 03 og snak med en af vores dygtige behandlere.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Som pårørende kan du have behov for støtte
 • sidetick
  Danmarks største dagbehandlingscenter
 • sidetick
  Behandling centralt i København

Kontakt os på 70 10 03 03

Sådan kommer du i gang

Behandling hos Dansk MisbrugsBehandling begynder altid med en gratis, fortrolig og uforpligtende samtale med en erfaren og professionel behandler.

Ved den indledende samtale får vi en snak om din situation, og vurderer hvilken behandling, der bedst passer dit behov.

Her får du også en grundig information om, hvad behandlingen indebærer.

Hvad siger andre?

“Det var så fedt at min alkoholbehandling blev formet efter MIT liv og min hverdag..!”

“Efter min gratis indledende samtale, kunne jeg godt se, at mit liv handlede for meget om alkohol. Efter min behandling er jeg igen blevet ham min familie har lyst til at være sammen med.”

Vil du spørge om noget?

Vi modtager jævnligt spørgsmål, og her har vi valgt at sammenfatte nogle af dem. Det kunne jo være, at du sad med det samme eller et lignende spørgsmål, så måske kan du få det besvaret her: