Computerspilsafhængighed - ofte stillede spørgsmål

Føles det som en afhængighed af computerspil?

Computerspil er i dag en integreret del af mange unges hverdag, men for nogle unge tager spillet overhånd med negative konsekvenser til følge.

På Frederiksberg Centeret får vi mange henvendelser fra bekymrede forældre og unge der føler behov for hjælp til et problematisk forbrug af computerspil. (også betegnet som: afhængighed af computerspil)

Kan man være afhængig af computerspil?

På WHO`s nyeste internationale klassifikation af sygdomme, er computerspilsafhængighed blevet tilføjet. Listen viser hvilke sygdomme der er anerkendt af WHO. (World Health Organization)

Hos Frederiksberg Centeret oplever vi dog ikke at børn og unge er afhængige af computerspil. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at det ikke kan opleves som et problem, men det vi oplever er, at børn og unge mangler rammer og alternativer til spillet.

Hvis man som forælder mener at ens barn spiller for meget computerspil, bør man se det som et hverdagsproblem. Et problem i hverdagen der skal løses ved at tale med barnet og opstille nogle rammer og alternativer. Vi oplever at et overdrevent forbrug ofte er et udtryk for andre problemer.

Hvis du er usikker på om du eller dit barn har et problem med spil, er du velkommen til at ringe til os på 70 10 03 03 for en afklarende samtale.

Hvornår er man afhængig af computerspil?

“Computerspilafhængighed har 3 vigtige karakteristika, man skal være opmærksom på, hvis man skal diagnosticere afhængigheden” – Dr. Vladimir Poznyak, der er medlem af WHO’s afdeling for mental sundhed og stofmisbrug.

 1. Spillene bliver vigtigere end andre aktiviteter i sådan en grad at de andre aktiviteter bliver lige meget
 2. Man kan ikke styre sin adfærd når det kommer til computerspil – selv hvis det får negative konsekvenser
 3. Forbruget af computerspil fører til alvorlig forværring af sociale, personlige, familiære og arbejdsmæssige relationer.

Det negative mønster skal have stået på i mindst ét år, før man kan få stillet den nu kliniske diagnose: computerspilafhængighed.

Kontakt os for en gratis samtale

 • clock-160966_1280 - Copy

  Bedre forståelse og kommunikation

 • icon_finding_treatment_center - Copy

  Flere muligheder for hjælp

 • interview-1018333_1920 - Copy

  Gratis indledende samtale

 • Bus_stop_symbol

  Behandling centralt i København

Konsekvenser ved et stort tidsforbrug på computerspil

Computerspillet kan skabe voldsomme konflikter imellem de unge og deres forældre.
For nogle computerspillere, som har et problematisk tidsforbrug af computerspil, har det resulteret i alvorlige konsekvenser, både personligt og socialt – såvel som uddannelsesmæssigt. For de pårørende kan konsekvenserne være utallige konflikter og bekymringer om fremtiden for computerspillerne.

Vi oplever desværre at nogle unge er på vej til at fravælge – eller allerede har fravalgt:

 • Uddannelse
 • Social omgangskreds
 • Fritidsinteresser

– til fordel for computerspillet.

Hjælp til forbrug af computerspil

Vores hjælpeforløb for computerspillere er baseret på en kognitiv tilgang til en problematisk spiladfærd, og handler om de problematikker, som computerspillet kan have medført. Vi fokuserer på hvilke forandringer der skal til for at du, der spiller, kan ændre det der skaber problemer i dit liv. Forandringer som kan bidrage til at udvikle og skærpe dine personlige, sociale og faglige færdigheder.

Ydermere tilbyder vi også en temaaften for forældre eller pårørende: “Forstå og håndter spilforbruget”.

Få jeres gratis og afklarende samtale

Vi opfordrer dig til at kontakte os og bestille en tid til din GRATIS indledende samtale med en behandler. Her vil behandleren vurdere dit behov og vil, i samråd med dig, beslutte hvilket forløb der passer bedst til din situation. Ring ganske uforpligtende på telefon 70 10 03 03 og hør nærmere.

Hvad er baggrunden for denne behandling?

Da der ikke er noget egentligt tilbud til problematiske computerspillere i Danmark, var vi opmærksomme på, at vi, i udviklingen af tilbuddene skulle benytte os af de erfaringer, som man har gjort i landene omkring os. Derfor har vi indledt et samarbejde med Sven Rollehagen (Ungdomsvård, Stockholm), som har beskæftiget sig med dette område siden 2007, og som i dag tilbyder uddannelsesvirksomhed og behandling indenfor feltet. Sven Rollenhagen er tilknyttet os som supervisor samt til personalets faglige efteruddannelse.

Stigende behov for hjælp og behandling

Vi har gennem mange år modtaget henvendelser fra unge og forældre omkring problemer med computerspil. Vores egne erfaringer med udbredelsen af problemet understøttes af udenlandske undersøgelser, der viser, at udbredelsen og forbruget af computerspil er massivt blandt de unge – og også, at en del af de unge som spiller, har et uforholdsmæssigt stort forbrug.

En norsk undersøgelse (Rune Mentzoni: Problematic video game use 2011) viser, at 56,3 % af 2500 tilfældige unge bruger computerspil dagligt, og at der ud af denne gruppe er 4,1 % som har et problematisk forbrug. Dette problematiske forbrug resulterer i negative konsekvenser såsom forringet skolegang, social isolation, konfliktfyldt forhold til forældre, søvnproblemer og nedsat psykisk velvære.

Snak med en af vores dygtige behandlere

Ring på 70 10 03 03 og snak med en af vores dygtige behandlere eller klik her for at sende os en mail.

Gode grunde til at tage kontakt

 • sidetick
  Konfliktløsende
 • sidetick
  Hjælp til både spiller og pårørende
 • sidetick
  Gratis indledende samtale
 • sidetick
  Behandling centralt i København

Kontakt os gratis

Please leave this field empty.

Vil du spørge om noget?

Vi modtager jævnligt spørgsmål, og her har vi valgt at sammenfatte nogle af dem. Det kunne jo være, at du sad med det samme eller et lignende spørgsmål, så måske kan du få det besvaret her:

Er du pårørende?

Har du brug for råd og vejledning til, hvordan du bedst motiverer et familiemedlem til at sige ja til behandling, så kontakt os for råd og vejledning.

Med den rette forberedelse lykkes det i langt de fleste tilfælde med et godt resultat.